Arbetsdag på banan

Vi kommer att ha arbetsdagar på banan nu i helgen, målsättningen är att få vallarna på A-banan och 50 m banan skjutbara inför KF1 nästa helg.

Det vore tacksamt om så många medlemmar som möjligt kunde ställa upp någon timme .