Årsmöte 2021

Med anledning av rådande coronarestriktioner har styrelsen beslutat att senarelägga årsmötet, så att vi kan hålla det utomhus. Nytt datum för årsmötet är lördagen den 29 maj kl 10:00.
Årsmötet kommer att hållas på C-banan på Bödkaregården, precis som förra året.

Kallelse kommer att mailas ut till alla medlemmar inom kort.