Föreningsintyg

Ansökan om föreningsintyg finns på klubben i gaskammaren
Alla ansökningar kommer att beredas av Saeed Mateen innan de lämnas till styrelsen för godkännande.
En mall med förklaringar hur du fyller i ansökan kommer att sättas upp på klubbens anslagstavla utanför lufthallen under sommaren.
Har du frågor angående föreningsintyget, maila till foreningsintyg@malmopistolklubb.se
Du lämnar din föreningsintygansökan direkt till Saeed eller lägger det i MPKs brevlåda vid gaskammaren.