Grundkurs handladdning pistol

Syfte och mål med kursen är att alla deltagare skall förstå och genomföra alla moment som ingår i att sätta upp och kalibrera en progressiv laddpress. Därefter tillverka en laddstege för sitt egna vapen. Efter genomgången kurs får man låna klubbens laddpress

Datum : Söndagen 13 mars kl 10.00-13.00 Antal deltagare: minst 5, max 10

Föranmälan till info@malmopistolklubb eller på anmälningslapp i klubblokalen.

Handladdning pistol