Inbjudan KF5

Torna Hällestad Pk inbjuder till kretsfältskjutning 5 i Dalby stenbrott.

Föreningsvis anmälan och betalning, MPK’s skyttar anmäler deltagande på anmalan@malmopistolklubb.se eller på anmälningsblankett i klubblokalen senast fredagen 2/10

Startavgiften betalas in på MPK’s PG : 14 87 48-7 eller Swish: 123 098 43 85

Inbjudan KF5 Dalby