Inbjudan Mörkerfält

Fredagen den 9:e februari så anordnar klubben en mörkerfält på spillepengens skjutbanan.

Anmälan senast den 1/2 till start@malmopistolklubb.se

För mera information sen inbjudan.

Inbjudan mörkerfält 2018