Information från valberedningen

Hej alla trevliga skyttekompisar!
Eftersom vi i valberedningen (Inga-Lill, Heinz och Omar) inte träffar så många medlemmar under pandemin, är det svårt för oss att hitta skyttar som kan vara  intresserade av styrelsearbete eller som funktionärer utan att sitta i styrelsen. Vi behöver också intressenter till våra tävlingsutskott, är du intresserad hör av dig! Du kan anmäla både eget intresse eller om du vet någon som du tycker skulle passa i något av sammanhangen. Är du redan med i något av utskotten, eller sitter i styrelsen hör av dig om du vill fortsätta eller inte. Skicka ett mail till ingalill.hartell@telia.com.