Kallelse årsmöte 2012

Medlemmar i Malmö Pistolklubb kallas härmed till årsmöte Torsdagen den 29 mars 2012 kl. 19.00 i klubbhuset Bödkaregårdens skjutbana.