Malmökretsens nya hemsida

Som ni säkert märkt så har Malmökretsens gamla hemsida inte fungerat under 2013. Nu har man driftsatt en ny hemsida på följande adress.

http://www.malmokretsen.se/