Påminnelse om A-vapen tävling i precision den 10 maj (på söndag)

På söndag den 10 maj är det precisionstävling för A-vapen.
Anmälan senast kl 09:00 och vi startar tävlingen kl 09:30

Välkommen

(Tävlingen skulle under normala förhållande vara en nationell tävling, nu är den omgjord till en klubbtävling).