Preliminärt resultat kretsprecision 4

Nedan hittar ni den preliminära resultatlistan från kretsprecison 4.

Prel resultat kretsprecision 4 2014