Städdag på Bödkaregården

Söndagen den 14 april kl 9-13, gemensam vårstädning för alla klubbar.

  1. Kulfången på alla banor skall luckras till ett djup av 50 cm (där kulorna träffar) och krattas.
  2. Skjuthallarna ska städas, även skjutledarbåsen.
  3. Vallen mot Sallerupsvägen rensas.
  4. Slipers vid parkeringen ska läggas vid 50m banans kulfång.
  5. Gångarna längs murarna rensas.
  6. Färg på gaveln + boden tvättas bort.

Medtag redskap = spade,kratta,hanskar om ni har och stövlar. Klä er efter rådande väder.

Skjutförbud råder under städdagen på bana A.B.D.