Städdagar på skjutbanan

Nu har det fastställts fyra gemensamma städdagar för alla klubbarna på Bödkaregården.
Att hjälpa till på städdagarna ger aktivitetsintyg för föreningintygsansökan.
Nedanstående dagar är städdagar för 2022
Lördagen den 7 maj
Lördagen den 14 maj
Lördagen den 13 augusti
Lördagen den 17 september