Torsdagsträningarna

För att hålla våra skjutvallar fina under hela säsongen kommer skjutningen avbrytas mellan 18:45 och 19:00 varje torsdag under säsongen, så att alla skyttar kan hjälpas åt att skyffla igen kulgroparna. Det är skjutledaren som avbryter skyttet och leder arbetet.