50-metersbanan öppen igen!

Efter många bedrövelser är kulfånget på 50-metersbanan nu åtgärdat och även godkänt av statens skytteombud. Därmed är det fritt att åter träna och tävla. För att klara lutning och tavelställ har man återgått till den ordinarie skjuthallen.