Om Malmö Pistolklubb
Malmö Pistolklubb bildades den 9 oktober 1940 på initiativ av Axel Palmqvist som tillsammans med 8 likasinnade utgjorde den första styrelsen.

Verksamheten bestod i begynnelsen enbart av luftpistolskytte.

Den 16 juni 1943 anslöts MPK till Svenska Pistolskytteförbundet varefter skarpskyttet snart var igång. Bödkaregårdens Skjutbaneförening bildades 1953 men dagens lokaler byggdes först 1985.

Tillkomsten av de nya lokalerna innebar en betydande ökning av medlemsantalet.

På senare tid har också en betydande nyanskaffning av vapen skett. Det finns således möjligheter att ta emot nya medlemmar på ett seriöst sätt.

Utöver utbildning och övningsskjutning har klubben
omfattande tävlingsverksamhet, dels i form av klubbtävlingar varje månad, dels genom deltagande i tävlingar på högre nivå.

Lämna ett svar