Föreningsintyg

För att söka licens för målskyttevapen behöver den sökande uppvisa ett intyg från sin skytteförening om att behov av vapenlicens föreligger. För att få ett sådant intyg skall den sökande ha varit medlem i en skytteförening i minst 6 månader (de flesta föreningar – inklusive MPK – har dock ett krav på minst 12 månaders medlemskap), genomgått Pistolskytteförbundets grundkurs och därmed erhållit Pistolskyttekortet, uppfylla ”guldfordringarna” (dvs uppvisat skjutkompetens), samt varit aktiv i föreningens övriga verksamhet i form av att hjälpa till på arbetsdagar och/eller tävlingar, och andra sysslor som löpande uppstår inom en skytteförening.

Föreningsintyg behövs också i samband med att ny vapenlicens ska sökas för ett vapen som innehavs på ett tidsbegränsat tillstånd – en så kallad ”femårslicens”.

Nedan har vi bifogat ansökningsblanketter för föreningstyg för utskrift och manuell ifyllnad samt även för digital ifyllnad. Vi har även bifogat en mall för hur en ansökan kan se ut.

Observera att ansökan och den styrkande dokumentationen skall inlämnas fysiskt. Detta kan ske på två sätt:

  1. I brevlådan vid gaskammaren på Bödkaregården
  2. Med post till:
    Malmö pistolklubb
    Box 3002,
    200 22 Malmö

Ansökan skickad med e-post kommer inte handläggas!

Datum för inlämning av föreningsintygansökan under 2022
• 22 mars
• 12 april
• 24 maj
• 26 juli
• 30 Augusti
• 11 oktober
• 22 november

OBS: Om du inte är medlem i MPK eller varit medlem i minst 12 månader, vänligen avstå från att lämna in en ansökan.

Ansökan om föreningsintyg finns på klubben i gaskammaren
Alla ansökningar kommer att beredas av Saeed Mateen innan de lämnas till styrelsen för godkännande.
En mall med förklaringar hur du fyller i ansökan kommer att sättas upp på klubbens anslagstavla utanför lufthallen under sommaren.
Har du frågor angående föreningsintyget, maila till foreningsintyg@malmopistolklubb.se
Du lämnar din föreningsintygansökan direkt till Saeed eller lägger det i MPKs brevlåda vid gaskammaren.