Funktionärer till KF7

Det behövs många funktionärer till KF7 (23-24 nov) på Spillepengen. Vi behöver funktionärer till stationer, fiket, köket, vapenkontrollen mm.

Skriv upp dig på listan, som sitter på anslagstavlan vid köket på klubben.