Funktionärsmöte inför Mörkerfält.

På torsdag den 21 februari är det funktionärsmöte på i Stora paviljongen på Spillepengen, kl 19:00.
OBS! Ni som har anmält er som funktionärer och som också vill skjuta, måste anmäla sig via webshooter.