HJÄLP

Vi behöver hjälp med banorna alla dagarna fram till SM.

Det kommer finnas folk som vet vad som ska göras efter, ordinarie arbetstid, dvs. ca 17.00

Men är det så att man vet vad man kan hjälpa till med så får man naturligtvis komma innan.

Hälsningar Bödkaregårdens styrelse