Inbjudan Kretsfält 2 Landskrona

På uppdrag av Malmöhus Pistolskyttekrets inbjuder härmed Landskrona Pistolklubb till Kretsfältskjutning nr 2 söndagen den 29 mars 2015.

Anmälan:  anmalan@malmopistolklubb.se eller Klicka Här senast 2015-03-19

Max start i två vapengrupper

Startavgift: 80 kr/start inbetalas i samband med anmälan på Malmö PK          Plusgiro: 14 87 48-7

Inbjudan kretsfält 2 Landskrona