Inbjudan till fälttävlan i Örkelljunga

Här kommer en inbjudan för F6 i Örkelljunga >>>.
Anmälan som vanligt via webshooter. Eftersom det är en tävling i L-kretsen genererar man en faktura i webshooter och betalar enligt instruktion på fakturan.