KM Fält – Kullen

Vi behöver funktionärer inför KM Fält Kullens PK, Höganäs.

Tävlingen skjuts under två dagar, Lördagen 23/4 och Söndag 24/4.
Upplägget är att:
– vi kommer behöva 8st funktionärer per dag. (total 16 st)
– 4 funktionärer tar hand om en station och blir avlösta av 4 andra efter halva dagen.

Kommentera inlägget på facebook eller skicka mail till tavling@malmopistolklubb.se, om du kan ställa upp.
Självklart är detta en giltig aktivitet vid licensansökan.