Meddelande vid betalning av tävlingsavgift

Månader med många tävlingar innebär hundratals tävlingsavgiftsinbetalningar som ska bokföras och registreras på rätt person/tävlande. De flesta av er märker era inbetalningar på ett bra sätt, men en hel del av er skriver endast tex ”tävling” eller ”Bertil Nilsson”. Detta medför ett alltför stort detektivarbete för kassören och mängder av onödigt nerlagd tid.

I fortsättningen vill vi gärna att ni skriver i meddelanderutan på följande vis.
Tävlingsform, ort, datum, och klasserna du tävlar i:
Exempel nedan.
KP4, Landskrona, 20180910, C2 och A2
Skriv ej ditt namn, det framgår ändå från swish- eller bankgirobetalningen. Ett undantag om du betalar för någon annan, måste du ange namnet du betalar för.

Använd förkortningarna
KP = Kretsprecision
KF = Kretsfält
Månadstävl = Månadstävling på klubben
KMF = Kretsmästerskap fält
KMP = Kretsmästerskap precision
Milsnabb = Militärsnabbmatch

Det finns självklart fler tävlingsformer, skriv en så bra förkortning ni kommer på.

En sista uppmaning, vi mottager helst tävlingsavgifter via swish.

Tack för all hjälp med detta.