Påminnelse att anmäla sig, KP6

Nu på söndag är det kretsprecision på Bödkaregården som MPK arrangerar. Om du vill skjuta ska du anmäla dit på följande mailadress: precision@malmopistolklubb.se
Anmäl dig snarast möjligt.
Vill du ställa upp som funktionär, mailar du du till funktionar@malmopistolklubb.se