Resultat från jultävlingen den 18 december 2012.

  A-final:

 1)   Mahir Spahic          90 poäng

2)  Leif Hiljestrand       89 poäng

3)  Cecilia Åkesson     88 poäng

4)  Johan Bredmark    85 poäng

B-Final:

1)  Kejo Ollikainen      67 poäng

2)  Jonas Wallin          64 poäng

3)  Magnus Rosberg  55 poäng

4)  Stefan Nilsson       51 poäng

Föutom dessa pristagare deltog 26 skyttar i tävlingarna.