RIKSTÄVLING i MILITÄR SNABBMATCH 2023

Det är dags att anmäla sig till rikstävlingen i militär snabbmatch som skjuts på hemortens banor.
Anmälningslista sitter på tavlan på klubben så det är bara att skriva upp sig – innan den 19 aug.

Tävlingen genomförs under tiden 2 september – 24 september 2023.

Rikstävlingen i Milsnabb 2023 skjuts följande datum:

Söndagen 3/9 start 10.00
Torsdagen 7/9 start 18.00
Tisdagen 12/9 start 18.00
Söndagen 17/9 start 10.00
Tisdagen 19/9 start 18.00
Torsdag 21/9 start 17.00 (obs! Ny tid)

OBS! Skjutdagarna kan ändras, meddelas på hemsidan och på
klubben.

Info:
Militär snabbmatch är skjutning på bana, på varierande tider mot
snabbpistoltavla på 25 m avstånd.
Skjutningen omfattar 3 omgångar om 4 serier om 5 skott.
Omgång 1 10 sek per serie.
Omgång 2 8 sek per serie.
Omgång 3 6 sek per serie.
Före första tävlingsserien medges en provserie om 5 skott mot svängande
mål på 10 sek.
Skjutställning: Utan stödhand i vpg B+C. Med Sth i vpg A+R
Skjutställning klass Vet Ä: får skjuta med stödhand.
Skjutställning för skytt som är 70år eller äldre: sth tillåten i vpg A,B,R

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan skytt vid förhinder.
Startavgift 90 kr per start som dras av klubben.
Även lag kommer att anmälas, uttagning av dessa gör undertecknad.

Bengt Kahn
Tävlingsansvarig