Vem får signera guldserier

1. Guldfodringar för medlemmar med licens på eget vapen.
Medlemmar som är guldmärkesskyttar får signera guldserier för andra medlemmar.
Signeringen ska ske på fordringsfoldern (finns provisoriska i klubbhuset). Signeringen ska vara läsbar för att gälla. Har man en signatur som ej kan läsas ska namnförtydligande också skrivas.
Oläsbar signatur kommer ej att godkännas.
2. Guldfodringar för medlemmar utan egen licens
För nybörjare och de som ej har egen licens får endast de fyra huvudinstruktörerna signera guldserier.
Guldserier som skjuts i klubbtävlingar eller externa tävlingar behövs naturligtvis inte signeras. Det officiella tävlingsresultatet är giltigt.