Inbjudan kretsfält 6

Torna Hällestad anordnar kretsfält 6 den 22 oktober. Det är föreningsvis anmälan senast den 7/10 så vi hinner sammanställa och skicka vidare.

Anmälan sker via email till anmalan@malmopistolklubb.se

OBS.. Det kommer inte finnas möjlighet att låna klubbvapen.

Inbjudan Kretsfält 6 2017 Torna Hällestad