Hur månadspoäng ska fördelas har reviderats under ett styrelsemöte (29/3-22) och nedan ser ni reglerna för hur poäng kommer att delas ut. Notera också att summan poäng är en aning högre än tidigare. Tävlingar utförda i år har reviderats och deltagare har således fått utdelat poäng enligt nedan regler.

Månadspoäng

En månadstävling kan vara fält, precision eller annan skyttegren av MPK kallad månadstävling.
Vapengrupperna som ingår är C. A. R. B. och luft.
Med klass menas exempelvis C skyttar klass 3,2,1 och Vet. I varje klass bildas det poäng enligt §1 och §2.
Högst poäng enligt §3 oavsett klass d.v.s. dessa poäng delas ut till bästa skyttarna i vapengruppen.      hälften i klassen.

 §1    Fallande poäng i den första
Avrundas fördel nedåt i tabell
Ettan 5 poäng
Tvåan 4 poäng
Trean 3 poäng

§2 Fast poäng i den första hälften i klassen, från fjärde plats 2 poäng.
Avrundas fördel nedåt i tabell

§3 Högst poäng oavsett klass d.v.s. dom bästa i vapengruppen, och fått poäng enligt § 1
Ingen särskiljning, kan bli två vinnare o.s.v.

Upp till 20 tävlande          Från 21 till 30 tävlande          31 tävlande och däröver   

Ettan + 0 poäng                 Ettan + 2 poäng                       Ettan + 4 poäng

Tvåan + 0 poäng               Tvåan + 2 poäng                      Tvåan +3 poäng

Trean + 0 poäng                Trean + 2 poäng                      Trean + 2 poäng

Avrundas fördel nedåt i tabell, ettan högst:
Betyder att vid sju eller åtta deltagare, så kommer ettan till fyran få poäng.

Poängen samlas över åren, och vid uppfyllda 100 poäng ges vid följande årsmöte ut ett pris om en punchbägare i silver.