Mårtensträffen – Inbjudan till nationell fältskjutning i Karlshamn

Karlshamns Pistolskytteklubb inbjuder till nationell fältskjutning Mårtensträffen söndagen den 27 oktober 2019. Här hittar ni en komplett inbjudan och underlag för anmälan.