Tider rikstävlingen Hemortens banor

Hej!

Det blev lite fel datum i infobrevet. Bengt Kahn meddelar att de tider han är på plats och leder detta är följande:
Torsdag 19/5, kl 1800
Torsdag 26/5, kl 1800
Söndag 5/6, kl 0930
Tisdag 7/6, kl 1800