Datum för Rikstävlingen (Hemortens) – precision

Rikstävlingen Hemortensbanor 2024 skjuts följande datum

Lördagen 27/4 start 10.00
Tisdagen 7/5 start 18.00
Söndagen 12/5 start 10.00
Tisdagen 21/5 start 18.00
Tisdagen 28/5 start 18.00
Lördagen 1/6 start 10.00

Datum kan komma att ändras pga oförutsedda händelser men meddelas
på denna infotavla samt på klubbens hemsida och facebook.

Kom i god tid så det inte blir trängsel vid anmälan och att vi hinner
skriva ut skjutkorten innan start.
Tävlingen är en precisionsskjutning där man tävlar mot skyttar
i samma klass och vapengrupp över hela Sverige.
Skjutningen omfattar sex (6) precisionsserier om vardera 5 skott, skjuttid 5 min.
Serien föregås av en provserie om 5 skott på 5 min.

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan skytt vid förhinder.
Startavgift 90 kr/start läggs på slutfakturan vid årets slut.

Tävlingsansvarig
Bengt Kahn