Medlemsenkät 2021

Styrelsen har nu sammanställt svaren på den medlemsenkät som lades ut för någon månad sedan.

Vi har anonymiserat svaren och delar här med oss av de åsikter som framförts av de som tog sig tid att svara.

Styrelsen har tagit till oss av de inkomna önskemålen och förslagen, och har redan påbörjat arbetet med att åtgärda ett flertal.

Sammanställningen kan ni läsa här >>

Vi tackar alla medlemmar som tog sig tid att besvara enkäten och vi avser göra detta till en återkommande del av det löpande förbättringsarbetet hos Malmö Pistolklubb.