MPKs sponsringspolicy

Styrelsen för MPK har beslutat om en sponsringspolicy för att främja tävlingsviljan att tävla på en högre nivå.
MPK sponsrar med startavgifterna för deltagande i tävlingar i lägst SM-nivå.
För att erhålla sponsring måste man representera klubben vid tävlingen (en MPK medlem som även är medlem i annan skytteklubb, måste alltså representera MPK för att vara berättigad till sponsring).
Sponsringen utbetalas mot uppvisande av kvitto på inbetald tävlingsavgift.