Nyhet om precisionstävlingarna

Medlemmar har framfört en önskan om att skjuta månadstävlingarna i precision med vapen i andra klasser än C. Styrelsen bifaller önskemålet och beslutade att på försök under resten av året införa två skjutpass per tävlingstillfälle då det ökar såväl medlemmarnas möjlighet att tävla med sina olika vapen samt möjligheten för föreningsaktivitet.

Skjutpass 1, 09:00, för klass C

Skjutpass 2, 11:00, för klass A och B.