Revolver och A-Vapen tävling

Eftersom det är glest i kalendern på tävlingar i M-Kretsen så anordnar Malmö PK en revolver och A-vapen tävling.

Tävlingen anordnas på Bödkaregårdens skjutbana söndagen den 3 april.

Startavgiften på 60 :- kommer att skänkas till barncancerfonden.

Inbjudan Revoler och A-vapentävling