Skjutförbud 50-meters banan (bana D)

För närvarande råder det skjutförbud på 50-meters banan. Detta på grund av för mycket sten i vallen.
Förbudet råder tills annat sägs.

Enligt banansvarig Bengt Kahn