Inventering av tagar

Malmö Pistolklubb och Bödkaregården har beslutat om inventering av alla tagar. Maila ditt namn och tagnummer till tag@malmopistolklubb.se. Vi behöver ditt mail senast den 25 september. Efter den 30 september kommer inte icke inventerade tagar att fungera.