Rikstävlingen i Milsnabb 2022

Rikstävlingen i Milsnabb 2022 skjuts följande datum

Tisdagen 6/9 start 18.00
Söndagen 11/9 start 10.00
Tisdagen 13/9 start 18.00
Söndagen 18/9 start 10.00 detta kommer även vara MPk mästerskap Vpg C
Torsdag 22/9 start 18.00
Lördagen 24/9 start 10.00

Militär snabbmatch är skjutning på bana, på varierande tider mot
snabbpistoltavla på 25 m avstånd.
Skjutningen omfattar 3 omgångar om 4 serier om 5 skott.
Omgång 1 10 sek per serie.
Omgång 2 8 sek per serie.
Omgång 3 6 sek per serie.
Före första tävlingsserien medges en provserie om 5 skott mot svängande
mål på 10 sek.

Skjutställning: Utan stödhand i vpg B+C. Med Sth i vpg A+R
Skjutställning Vet Ä: får skjuta med stödhand.
Skjutställning för skytt som är 70år eller äldre: sth tillåten i vpg A,B,R

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan skytt vid förhinder.
Startavgift 70 kr per start.

Bengt Kahn
Tävlingsansvarig
070-6022936